Kosten

Als u in Nederland woont en verzekerd bent zijn aan de behandeling geen kosten verbonden. De kosten worden door het Ministerie van VWS vergoed. Hierbij is volledige anonimiteit gewaarborgd. Om vast te kunnen stellen of u voor een kosteloze behandeling in aanmerking komt, dient u uw verzekeringspas (of polisblad) te overleggen. Verder vragen wij u om een identiteitsbewijs mee te nemen. Indien dit een probleem is, kunt u in het gemeentehuis een uittreksel uit het persoonsregister halen en dit meenemen.

Indien u niet officieel in Nederland woont en verzekerd bent, moet u de behandeling zelf betalen. De kosten dienen contant voor de behandeling betaald te worden. De receptioniste kan u informeren over het exacte bedrag.