Klachten na abortus

Abortus blijft een gevoelige en persoonlijke aangelegenheid. Met uw administratieve en medische gegevens wordt dan ook heel zorgvuldig omgegaan conform de WGBO, de Wet Zwangerschapsafbreking en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U zult geen post thuisgestuurd krijgen. Er wordt noch schriftelijk noch telefonisch informatie aan derden verstrekt. Het Vrelinghuis heeft een privacyreglement.

Wij doen ons best om uw bezoek aan onze kliniek zo aangenaam mogelijk te maken. Mocht u toch ergens ontevreden over zijn, dan wel een klacht heeft, kunt u zich rechtstreeks tot de betrokkene wenden. Daarnaast kunt u zich schriftelijk tot de geneesheer-directeur of het bestuur wenden. Ook is het mogelijk te klagen bij de onafhankelijke klachtencommissie, waar het Vrelinghuis bij is aangesloten: inlichtingen hierover zijn bij de receptie te verkrijgen.