Nieuws

Verplichte minimale bedenktermijn bij abortus vervalt
Per 1 januari 2023 wordt de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) gewijzigd. De verplichte minimale bedenktermijn voor de afbreking van zwangerschappen komt te vervallen. Dit betekent dat wanneer een vrouw zich bij een (abortus)arts meldt met het voornemen om haar zwangerschap af te breken, zij niet langer verplicht is om minimaal vijf dagen bedenktijd te nemen voordat een eventuele afbreking plaatsvindt.

De zwangere bepaalt in overleg met de arts of bedenktijd nodig is om tot een weloverwogen besluit te komen, waardoor het mogelijk kan zijn dat de behandeling op dezelfde dag plaatsvindt, maar deze kan evenwel ook langer zijn dan vijf dagen. De zorgvuldigheidseisen uit de Wafz blijven verder wel gelden.

Wetenschappelijk onderzoek
Het Vrelinghuis participeert in wetenschappelijk onderzoek over de trofoblast proliferatie, migratie en invasie tijdens de vroege zwangerschap van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU).  Het Vrelinghuis werkt ook mee aan het onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC) / Sophia Kinderziekenhuis naar het ontstaan van leukemie bij zuigelingen.

Opleiding aankomend gynaecologen
Het Vrelinghuis participeert in de opleiding van de Arts In Opleiding tot Specialist (AIOS), van de afdeling Divisie Vrouw en baby, obstetrie/gynaecologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht/WKZ.

Interessante berichtgeving in andere media Infectiepreventie in Nederlandse ziekenhuizen Resultaten zeggen meer dan procesindicatoren bron: Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7395

Wilt u een afspraak maken?

Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op. Bel 030 233 3542 of vul ons contactformulier in.

030 233 3542

Voor vragen en afspraken.

Adres

Biltstraat 423, 3572 AV Utrecht